Politie heeft geen recht op terugbetaling 3 miljoen euro aan Office-licenties - deel 2

Door PcDealer op dinsdag 21 maart 2017 01:47 - Reacties (10)
Categorie: Licenties, Views: 6.021

Verder met Deel 2.. Terug naar Politie heeft geen recht op terugbetaling 3 miljoen euro aan Office-licenties - deel 1

In De Uitspraak is te lezen dat De Politie een overkoepelend Microsoft-contract heeft afgesloten met daaraan een Select for Government-contract en een EA for Government-contract. Omdat De Politie een raamovereenkomst had gesloten met Insight (vermoedelijk via een openbare aanbesteding), is Insight als Reseller vermeld in database van Microsoft. Totdat een Change of Reseller-formulier is getekend, blijft Insight de tussenpersoon aangaande EA en Select aankopen. Als dat zou zijn gebeurd, vermoed ik dat Insight gederfde inkomsten zou vorderen. Er kan m.i. zonder problemen een Open (Value (Subscription))contract worden gesloten vanweg het indirecte karakter. Al denk ik niet dat dit financieel aantrekkelijk is ;)

De aankoop:
De Politie heeft de aankoop van Office WAH gedaan via Select, oftewel eenmalige koop. De rechter ziet dit correct:
De groei in het tabblad overzicht is in feite de bestelling die jullie in Select bij Insight gaan plaatsen ?
en
Dat – zoals de politie onweersproken heeft gesteld – de licenties feitelijk niet zijn gebruikt, maakt het voorgaande niet anders. De door de politie betaalde licentievergoeding ziet op het recht van gebruik van de software, niet op het feitelijk gebruik daarvan. Deze vergoeding is dus ook verschuldigd indien – om wat voor reden dan ook – dit recht niet wordt uitgeoefend.
Als de aankoop was gedaan in EA (afgezien of deze licentie bestaat in dit contract), dan had De Politie eenmaal moeten tellen (True-Up) en eenmaal (grofweg een derde van een reguliere licentie) moeten aftikken. Het jaar daarop zou dan vanwege de kennelijke vergissing het correcte aantal doorgegeven moeten worden en was de schade aanzienlijk kleiner geweest.

Controlemechanismen:
De Politie koop centraal in en heeft daarmee reeds enige jaren ervaring met de aankoop van (grote hoeveelheden) Microsoftlicenties. De contracten worden op C-level gesloten, normaliter is daarbij de (Financieel) Directeur), (Hoofd) Inkoop en de Voorzitter van de Raad van Bestuur betrokken en mogelijk eenzelfde hoeveelheid beslissers aan de Resellerkant (bijvoorbeeld vanwege strategisch inzicht over de klant of iets banaals als kredietlimiet ;) ).

Klanten zijn niet altijd op de hoogte van alle uitzonderingen, voordelen, etc. van de licenties in het algemeen. Hoe vaak heb ik het niet gehad dat een klant laptops koopt zonder een Business/Professional editie van Windows om er dan achter te komen dat ze niet in het domein gebruikt kunnen worden :? Goedkoop wordt dan duurkoop. In de uitspraak valt helaas niet op te maken hoe het offerte-/inkooptraject is verlopen en of er dus steken aan de kant van de klant of Reseller zijn gevallen. Over het algemeen geldt: laat je adviseren over zaken waar je niet genoeg verstand van hebt en laat het bij substantiële bedragen verifiëren. Wat dat betreft is dit interessant leesvoer die reeds in 2006 gold. Grotere IT-partijen geven vaak cursussen om hun klanten te informeren over voor hen belangrijke zaken. Zodoende verkrijgen ze kennis op basisniveau en weten ze waar op te letten in de aanvraag.

Tenzij De Politie beschikte over een prijslijst vanuit Insight, had Insight in eerste instantie een aanvraag gekregen vanuit De Politie. Dat kon zijn direct de "gewenste" licentie met het aantal, of een vraag: "Wat heb ik nodig voor x scenario?" Waarop de accountmanager van Insight dan wel Microsoft de juiste licentie doorgaf. Uiteindelijk heeft Insight een prijs maal 13.656 licenties (van in dit geval het aantal gebruikers), maakt EUR 2.488.259,76 ex BTW = EUR 182,21 per gebruiker voor het recht op thuisgebruik van Office.

Zo'n bedrag zou bij mij opvallen. Als ik een inkooporder ontvang van een substantieel bedrag, neem ik altijd contact op met mijn contactpersoon of de afdeling Inkoop van de klant. Dit om te verifiëren dat dit echt de bedoeling is en daarmee het juiste en ook meest kosteneffectieve scenario. Het maken van de orderbevestiging, het inkopen van de licenties, monitoren van de bestelling, eventueel doorgeven van het licentiecertificaat, dat kost allemaal tijd. Als de inkoop teruggedraaid of gewijzigd moet worden kost dat tijd die ook aan new business of bestaande klanten besteed had kunnen worden.

Verjaring?
Wat er eventueel voor 6 februari 2009 eventueel is besproken en tussen 6 februari 2009 en voor 11 januari 2011 wordt niet duidelijk uit De Uitspraak:
2.12. Op 6 februari 2009 heeft de politie Microsoft verzocht mee te werken aan een oplossing die zou moeten leiden tot creditering van de onder 2.10 bedoelde factuur vanwege de vergissing. De daarop volgende correspondentie en gesprekken tussen partijen hebben niet tot de door de politie gewenste terugbetaling geleid.
Iemand opperde dat eventueel verjaring opgeworpen kon worden. Dat lijkt mij niet. Het standaard verjaringstermijn bedraagt twintig jaar:
Artikel 306

Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2013-01-01
Ook al zou de kortere termijn van vijf jaren gehanteerd worden vanwege onverschuldigde betaling,..
3.2. De politie grondt haar vordering primair op onverschuldigde betaling, subsidiair op ongerechtvaardigde verrijking. De politie stelt dat een rechtsgrond voor betaling ontbrak aangezien de opgave, voor Microsoft kenbaar, op een vergissing berustte en de software nooit is gebruikt. Meer subsidiair stelt de politie dat een redelijke uitleg van de met Microsoft gesloten overeenkomst dan wel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW) met zich brengen dat Microsoft het door de politie betaalde bedrag dient terug te betalen bij wijze van schadevergoeding wegens een tekortschieten in de nakoming van de op grond van uitleg en redelijkheid en billijkheid aangenomen verplichtingen.
... deze waren nog niet verstreken op de dag van reclamering tot aan de dag van dagvaarding:
Artikel 309

Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel met het bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger is bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan.
Daarnaast concludeer ik uit de uitspraak dat er meer is gebeurd dan het enkele verzoek van 6 februari en dus meermaals gestuit is:
Artikel 317

1 De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

2 De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.
De rechter zou het ook niet uit zichzelf mogen toepassen, al was het wel verjaard:
Artikel 322

1 De rechter mag niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen.
Conclusie:
Bij grote bedragen, en ik noem 3 miljoen een groot bedrag, zijn alle voorgenoemde partijen betrokken totdat de handtekening is gezet op de offerte vergezeld van een inkoopopdracht. Insight besteld netjes de licenties bij Microsoft. Klant kan direct (ook reeds zonder in te kopen) gebruikmaken van de licenties. Stel dat er een betalingstermijn geldt van 90 dagen, dan moet de afdeling Crediteuren de factuur controleren (laten afstemmen) met Inkoop en toch zeker de Financieel Directeur of soortgelijks. De factuur wordt echter voldaan, ik neem dus aan voor 1 september 2008.

Op 20 juni 2008 eindigt het boekjaar van Microsoft. Alle cijfers zijn allang vastgesteld op het moment dat De Politie zich meldt in het volgende kalenderjaar (2009). Ook al is het omzetbedrag slechts 5 promille van de 60 miljard dollar omzet wereldwijd, afgezien van eventuele bonussen, zijn ook de cijfers aan de aandeelhouders wereldkundig gemaakt. Microsoft Nederland gaat echt niet zo'n bedrag na een eerdere coulance en na verzoek voor een reactie aan de kant van de afnemer, terugdraaien. Nog afgezien van de vraag of Microsoft Ierland daarmee akkoord zou gaan na het sluiten van het boekjaar.
4.8. Vaststaat dat de politie eerder een vergissing heeft begaan bij het doen van een opgave en dat toen een creditfactuur is verzonden. Voor zover de politie met haar verwijzing daarnaar heeft willen betogen dat zij erop had mogen vertrouwen dat deze vergissing opnieuw met een creditfactuur zou worden afgedaan, gaat dit betoog niet op bij gebreke van enige juridische grondslag voor de door de politie gewenste correctie. Microsoft heeft toegelicht dat eerder onverplicht is overgegaan tot creditering vanwege de goede relatie met de politie, die een grote afnemer is. Zij heeft onweersproken verklaard dat dit destijds duidelijk kenbaar is gemaakt aan de politie, met de toevoeging dat bij een volgende vergissing geen creditering zou plaatsvinden.
Hier is dik leergeld betaald. Er zijn genoeg momenten geweest waar iemand wakker had moeten worden.

Volgende: Politie heeft geen recht op terugbetaling 3 miljoen euro aan Office-licenties - deel 1 03-'17 Politie heeft geen recht op terugbetaling 3 miljoen euro aan Office-licenties - deel 1

Reacties


Door Tweakers user Blokker_1999, dinsdag 21 maart 2017 07:59

De contracten worden op C-level gesloten, normaliter is daarbij de (Financieel) Directeur), (Hoofd) Inkoop en de Voorzitter van de Raad van Bestuur betrokken
Dat klopt en vaak nog meer mensen dan dat die tijdens het hele process meer dan eens een goedkeuring moeten geven. Maar merk wel op dat deze mensen een gemotiveerd dossier te lezen krijgen om goed te keuren zonder meestal zelf het nodige technische inzicht te hebben. Indien zij gewoon vertrouwen op het oordeel van de persoon die de initiële aankoop gedaan heeft dan helpen al die controle mechanisme niet.

Door Tweakers user Monkeydancer, dinsdag 21 maart 2017 11:40

Ze kunnen toch ook de licenties herverdelen over andere departementen zoals justitie, sociale zaken en of dergelijke? of is het niet mogelijk om een andere bestemming te vinden voor de licenties en zit het echt vastgenageld?

Door Tweakers user TerraGuy, dinsdag 21 maart 2017 14:57

Blokker_1999 schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 07:59:
[...]
Dat klopt en vaak nog meer mensen dan dat die tijdens het hele process meer dan eens een goedkeuring moeten geven. Maar merk wel op dat deze mensen een gemotiveerd dossier te lezen krijgen om goed te keuren zonder meestal zelf het nodige technische inzicht te hebben. Indien zij gewoon vertrouwen op het oordeel van de persoon die de initiële aankoop gedaan heeft dan helpen al die controle mechanisme niet.
Het is echter wel hun verantwoordelijkheid, dat zou dan niet zonder consequenties moeten zijn om het domweg te accepteren met zulke grote fouten. De komende tien jaar een inkomen op maximaal 1,5x minimumloon-niveau lijkt me een mooie consequentie. :9

Door Tweakers user PcDealer, dinsdag 21 maart 2017 15:47

Monkeydancer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:40:
Ze kunnen toch ook de licenties herverdelen over andere departementen zoals justitie, sociale zaken en of dergelijke? of is het niet mogelijk om een andere bestemming te vinden voor de licenties en zit het echt vastgenageld?
Volgens mij is een Change of Ownership inderdaad mogelijk.

Door Tweakers user Twam, woensdag 22 maart 2017 17:37

Monkeydancer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 11:40:
Ze kunnen toch ook de licenties herverdelen over andere departementen zoals justitie, sociale zaken en of dergelijke? of is het niet mogelijk om een andere bestemming te vinden voor de licenties en zit het echt vastgenageld?
Ik heb sterk de indruk dat men pas jaren later merkte dat die dingen ergens op een digitale plank lagen te verstoffen. Dit is allemaal al tijd geleden gebeurd he, en om nu nog 2007-versies in te gaan zetten, ik weet het niet... Het werkt best, maar ik weet niet of je dat als overheid moet willen, qua gebruik verouderde software en beveiliging enzo.

Misschien leuk om op V&A te zetten?

Door Tweakers user PcDealer, woensdag 22 maart 2017 20:04

Twam schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 17:37:
[...]


Ik heb sterk de indruk dat men pas jaren later merkte dat die dingen ergens op een digitale plank lagen te verstoffen. Dit is allemaal al tijd geleden gebeurd he, en om nu nog 2007-versies in te gaan zetten, ik weet het niet... Het werkt best, maar ik weet niet of je dat als overheid moet willen, qua gebruik verouderde software en beveiliging enzo.

Misschien leuk om op V&A te zetten?
9 maanden na factuur is er gereclameerd, dus niet jaren later. Daarnaast zijn het volumelicenties op naam van de politie. Die moeten zoals gezegd officieel overgedragen worden. Ik geloof niet dat het kan naar niet gelieerde of afgesplitste entiteiten.Door Tweakers user Supercop, donderdag 23 maart 2017 15:27

PcDealer schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 15:47:
[...]

Volgens mij is een Change of Ownership inderdaad mogelijk.
ik denk dat je je daarin vergist. veel mensen zien de overheid als 1 geheel, maar dat is het zeer zeker niet. Elke departement, afdeling, gebouw e.d. heeft weer zijn eigen bestuur / commissies en budgetten. De politie kan ze niet zomaar weggeven want dan hebben zij dat negatief op de balans(niet dat ze dat nu niet hebben, maar goed). Doorverkopen kan ( voor zover je dat zo kan noemen) maar dan moeten die andere afdelingen e.d. daar ook weer budget voor hebben.

Bovendien is het nog altijd zo, dat deze organisaties vaak preferred suppliers hebben of verplicht zijn een aanbesteding te doen voor de aanschaf van software... dus helaas....was het maar zo makkelijk :(

Door Tweakers user PcDealer, donderdag 23 maart 2017 16:02

Supercop schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 15:27:
[...]
Elke departement, afdeling, gebouw e.d. heeft weer zijn eigen bestuur / commissies en budgetten.
Klopt, Ministerie van BuZa is niet hetzelfde als de politie, ook al zijn ze beide overheidsinstanties.

Daarom is HP fanboy: Politie heeft geen recht op terugbetaling 3 miljoen euro aan Offic... van toepassing:
Ik geloof niet dat het kan naar niet gelieerde of afgesplitste entiteiten.
Hierbij ook het formulier: http://www.microsoftvolum...der.aspx?DocumentId=11810
3. Reden voor licentieoverdracht.

a. Overdrachten die zijn toegestaan volgens de bepalingen van de Overeenkomst of Enrollment van de Klant. De Klant draagt de in Annex A genoemde eeuwigdurende licenties over, waarvan de Klant garandeert dat deze volledig zijn betaald (kruis het selectievakje met de toepasselijke reden aan):
aan een Gelieerde Onderneming aan een derde partij, uitsluitend in verband met de overdracht aan die derde partij van hardware of werknemers waaraan de licenties zijn toegewezen in het kader van

(i) een afstoting van een Gelieerde Onderneming of een divisie van een Gelieerde onderneming; of

(ii) een fusie waarbij de Klant of een Gelieerde Onderneming is betrokken. Geef in beide gevallen de naam en de locatie van de Gelieerde Onderneming op, indien van toepassing: aan de klant die is aangewezen in de Select, Select Plus of Enterprise Outsourcer Enrollment of een Gelieerde Onderneming.

[Reactie gewijzigd op donderdag 23 maart 2017 16:12]


Reageren is niet meer mogelijk